BIP - Przedszkole nr 8 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 8 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
BUDŻET JEDNOSTKI

Dyrektor Przedszkola nr 8 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki)  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZEFO są dostępne pod adresem https://zefo.bip.chorzow.eu/index.php w zakładce sprawozdania finansowe obsługiwanych jednostek.

Dane za rok 2023

Majątek_jednostki_rok_2023

Zbiorcze_sprawozdanie_opisowe_z_wykonania_bdżetu_za_2023_rok

 

 

Dane za rok 2022

Majątek_jednostki_rok_2022 

Zbiorcze_sprawozdania_opisowe_z_wykonania_budżetu_za_2022_rok


Dane za rok 2021

Majątek jednostki za rok 2021

Zbiorcze sporawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok 

 

Dane za rok 2020

Majątek jednostki za rok 2020

 Zbiorcze sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rokosoba odpowiedzialna za treść: Maja Thamm, dnia: 2021-06-30
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 29-04-2024
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 8 w Chorzowie 2024, kontakt: ossemka@poczta.fm